• Presidente: Luis Vilela Camiño
  • Vicepresidente: Manuel Vilariño Castro
  • Tesoureiro: Domingo López Paradiñeiro
  • Secretario Xeral: Luis Miguel Luengo Pérez
  • Actividades Culturais: Rosa M. Gómez Vaamonde
  • Vocal de Biblioteca, Prensa e Publicacións: Fernando José García Casas
  • Actividades Recreativas: Mª del Carmen Seijo Nieto
  • Relacións Públicas: José Ferreiro Ares
  • Xestión e Apoio: Carlos Dominguez Alonso