Fundado no ano 1998, a idea xurdiu de 3 persoas que xa no ano 1997 decidiran crear a Asociación e á que se foron incorporando rápidamente novos socios acadando a cifra de 42, ademáis de simpatizantes e familiares creando a primeira asamblea no ano 1997.

Contan cun local social en aluguer e obtivo o recoñecemento de galeguidade en abril de 2000 momento no que tiñan un total de 76 socios, dos cales, 68 eran galegos.