Entre os seus fins sinálanse os seguintes: – culturais para promover e dar a coñecer preferentemente o patrimonio cultural galego; – benéfico-sociais; e – recreativas ao obxeto de crear unha prolongación de Galicia en Badaxoz irmandando aos galegos e simpatizantes residentes nesa cidade no recordo vivo a Galicia.